KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
NCS
RGB:
HEX:
CMYK:
S 2005-Y
202-197-180
CAC5B4
0%, 2%, 11%, 21%
-