KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
NCS
RGB:
HEX:
CMYK:
S 2005-Y20R
202-195-179
CAC3B3
0%, 3%, 11%, 21%
-