KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
NCS
RGB:
HEX:
CMYK:
S 2010-R
202-181-180
CAB5B4
0%, 10%, 11%, 21%
-