KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
NCS
RGB:
HEX:
CMYK:
S 2020-G70Y
191-193-143
BFC18F
1%, 0%, 26%, 24%
-