KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
NCS
RGB:
HEX:
CMYK:
S 2020-R
205-163-163
CDA3A3
0%, 20%, 20%, 20%
-