KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
NCS
RGB:
HEX:
CMYK:
S 2030-G70Y
187-188-123
BBBC7B
1%, 0%, 35%, 26%
-