KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
RAL
RGB:
HEX:
CMYK:
C 7047
208-208-208
D0D0D0
0%, 0%, 0%, 18%
polski szary mleczny
(szary 4)
niemiecki telegrau 4
angielski telegrey 4
francuski telegris 4
hiszpański gris tele 4
włoski tele grigio 4
holenderski telegrijs 4
-