KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
RAL
RGB:
HEX:
CMYK:
C 7050
130-136-122
82887A
4%, 0%, 10%, 47%
polski (szary maskujący)
niemiecki tarngrau
angielski camouflage grey
- Hataka HTK-C089