KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
RAL
RGB:
HEX:
CMYK:
C 8010
159-132-065
9F8441
0%, 17%, 59%, 38%
polski (brązowy bobrzy)
niemiecki biberbraun
- Hataka HTK-A299