KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
RAL
RGB:
HEX:
CMYK:
C 8031
180-157-123
B49D7B
0%, 13%, 32%, 29%
polski (brązowy piaskowy)
niemiecki sandbraun
angielski sand braun
- Hataka HTK-A280
Hataka HTK-C280