KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
NCS
RGB:
HEX:
CMYK:
S 0502-G50Y
238-239-231
EEEFE7
0%, 0%, 3%, 6%
-