KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
NCS
RGB:
HEX:
CMYK:
S 0505-G60Y
240-241-224
F0F1E0
0%, 0%, 7%, 5%
-