KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
NCS
RGB:
HEX:
CMYK:
S 0505-R60B
234-233-240
EAE9F0
3%, 3%, 0%, 6%
-