KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
NCS
RGB:
HEX:
CMYK:
S 0505-Y
244-240-219
F4F0DB
0%, 2%, 10%, 4%
-