KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
NCS
RGB:
HEX:
CMYK:
S 0510-G60Y
234-238-209
EAEED1
2%, 0%, 12%, 7%
-