KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
NCS
RGB:
HEX:
CMYK:
S 0520-G70Y
239-241-183
EFF1B7
1%, 0%, 24%, 5%
-