KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
NCS
RGB:
HEX:
CMYK:
S 0540-Y80R
255-165-148
FFA594
0%, 35%, 42%, 0%
-