KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
NCS
RGB:
HEX:
CMYK:
S 0603-G80Y
236-236-224
ECECE0
0%, 0%, 5%, 7%
-