KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
NCS
RGB:
HEX:
CMYK:
S 0804-G20Y
223-228-220
DFE4DC
2%, 0%, 4%, 11%
-