KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
NCS
RGB:
HEX:
CMYK:
S 0804-G60Y
229-230-218
E5E6DA
0%, 0%, 5%, 10%
-