KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
NCS
RGB:
HEX:
CMYK:
S 0804-Y90R
235-225-222
EBE1DE
0%, 4%, 6%, 8%
-