KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
NCS
RGB:
HEX:
CMYK:
S 0907-B80G
211-227-222
D3E3DE
7%, 0%, 2%, 11%
-