KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
NCS
RGB:
HEX:
CMYK:
S 1005-B
212-221-224
D4DDE0
5%, 1%, 0%, 12%
-