KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
NCS
RGB:
HEX:
CMYK:
S 1005-R
224-214-211
E0D6D3
0%, 4%, 6%, 12%
-