KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
NCS
RGB:
HEX:
CMYK:
S 1010-G70Y
220-222-192
DCDEC0
1%, 0%, 14%, 13%
-