KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
NCS
RGB:
HEX:
CMYK:
S 1015-Y20R
238-214-169
EED6A9
0%, 10%, 29%, 7%
-