KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
NCS
RGB:
HEX:
CMYK:
S 1020-R60B
202-199-225
CAC7E1
10%, 12%, 0%, 12%
-