KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
NCS
RGB:
HEX:
CMYK:
S 1020-Y
234-217-163
EAD9A3
0%, 7%, 30%, 8%
-