KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
NCS
RGB:
HEX:
CMYK:
S 1030-R
234-169-171
EAA9AB
0%, 28%, 27%, 8%
-