KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
RAL
RGB:
HEX:
CMYK:
C 4010
215-045-109
D72D6D
0%, 79%, 49%, 16%
polski różowy
niemiecki telemagenta
angielski telemagenta
francuski telemagenta
hiszpański magenta tele
włoski tele magenta
holenderski telemagenta
-