KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
NCS
RGB:
HEX:
CMYK:
S 1060-G60Y
189-204-069
BDCC45
7%, 0%, 66%, 20%
-