KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
NCS
RGB:
HEX:
CMYK:
S 1080-Y
234-188-000
EABC00
0%, 20%, 100%, 8%
-