KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
NCS
RGB:
HEX:
CMYK:
S 1502-G
204-208-205
CCD0CD
2%, 0%, 1%, 18%
-