KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
NCS
RGB:
HEX:
CMYK:
S 1502-R
210-206-205
D2CECD
0%, 2%, 2%, 18%
-