KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
NCS
RGB:
HEX:
CMYK:
S 1510-G40Y
200-208-186
C8D0BA
4%, 0%, 11%, 18%
-