KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
NCS
RGB:
HEX:
CMYK:
S 1510-G60Y
205-209-182
CDD1B6
2%, 0%, 13%, 18%
-