KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
NCS
RGB:
HEX:
CMYK:
S 1510-R
216-193-191
D8C1BF
0%, 11%, 12%, 15%
-