KOLOR NAZWA ZASTOSOWANIE FARBY
NCS
RGB:
HEX:
CMYK:
S 1515-Y10R
221-203-161
DDCBA1
0%, 8%, 27%, 13%
-